خرید شارژ رایتل

در این مرحله می توانید با انتخاب روش شارژ مورد نظر خود و سپس انجام تراکنش موفق، نسبت به شارژ سیم کارت خود اقدام نمایید.

  • درصورت انتخاب روش شارژ مستقیم، با توجه به اینکه پس از انجام تراکنش موفق، شماره تلفن وارد شده در این فرم شارژ خواهد گردید؛ در ورود صحیح آن دقت کنید.
  • لطفا در صورت بروز مشکل در فرآیند شارژ با شماره تلفن 62951-021 تماس حاصل فرمایید.
سامانه شارژ

اطلاعات خرید شارژ
شارژ شور انگیز چیست؟
(ریال)
(الزامی)
نوع شارژ کارت
  1. رایتل پنجاه هزار ریالی
  2. رایتل صد هزار ریالی
  3. رایتل دویست هزار ریالی
اطلاعات خرید شارژ
(الزامی)