مشتریان گرامی، با استفاده از خدمت خرید شارژ تلفن همراه می توانید با انتخاب یکی از روش های شارژ مستقیم (Topup) و یا دریافت رمز شارژ (PinCharge) و استفاده از کارت
 شتابی یا رفاهی، با انجام تراکنش خرید اینترنتی نسبت به شارژ سیم کارت خود اقدام فرمایند. بدیهی است پس از انجام تراکنش، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری نمایش داده
می شود.